För mig handlar det om barnens röst. ( #val2014 )

joni_micke

I morgon är det återigen dags. Igår kunde vi få en sista hjälp genom partiledardebatten för att söka svaren inom oss. Dessa som lägger grunden inför vårt val i morgon. Jag kände sorg när jag gick till sängs igår. Jag tänkte framförallt på vilken bild och vilka tankar vi ger våra barn och de som ska bära vår värld vidare. Hur vi vuxna påverkar de unga genom våra egna visioner och tro om framtiden.När vi vet att ex skolvalet som sker i vårt land på många ställen får en klar majoritet av SD röster. Det är inte snällt av oss vuxna att lura in de i tankar on framtiden som garanterat inte kommer att existera, jag lovar.

Vår värld har öppnats upp mer och mer och vår öppenhet mot varandra har kunnat utvecklats. Vår öppenhet mot mänskligheten. Dina barn är mina barn. Teknik gör att våra barn tidigt blir glokala. De inser hur hela världen får plats i deras rum. Detta är vackert. Och öppenheten kommer inte att minska tvärtom och tack gode Gud för detta! När mina barnbarn växer upp är jag säker på att gränserna suddats ut än mer. Att något annat skulle ske är orimlig att tro. Vi är alla ett. Det finns inte mina eller dina problem, det handlar om våra. Gemenskap.

Om vi vuxna genom vår rädsla och okunskap börjar att peka ut våra bröder och syskon, skilja oss åt genom olika värden så gör vi våra barn en stor otjänst. Dessa värderingar kommer INTE att stötta de på deras resa att skapa en än bättre värld. Våra barn har kommit till oss från framtiden med öppna sinnen och en orädsla från start, låt oss vara kloka nog att stötta de i detta.

När jag också hör politiker säga att vi måste höja kraven ner i åldrarna. Så innebär detta att vi måste sätta mer press på våra barn. Vi talar om att idag betygsätta 9 åringar. Det skriker i hela mitt hjärta då jag tänker på hur min Alfons och jag var på utvecklingssamtal senast och med en tanke att han skulle gå ut därifrån med en bokstav satt av vuxenvärlden kring ”vem han är”! För våra barn har ingen aning om vad vi menar, och ärligt talat så har inte vi vuxna det heller . Vad håller vi på med! ”Vi vill bli tydligare!” Säger Reinfeldt. Tydligare med vad? ”Vi måste in med ordningsbetyg för att få rätsida på dom!”

Har vi glömt bort att det är människor vi talar om när det kommer till våra barn? Känns snarare som de är små robotar som ska fogas av oss vuxna med olika maktspel. De ska pressas hårdare för att följa totalt vilsna vuxna. För vi känns vilse i pannkakan. Vi är kollektivt rädda, får jag en känsla av. Förvirrade höns. Vi börjar läcka frustration. Världen ser inte ut som den gjorde innan och vi grips av panik. Vi ser tiggare på gatan och vi springare där ifrån. Istället för att verkligen fundera på hur vi vill att jorden ska funka börjar vi skylla på varandra. Vi skyller till och med på våra barn! Att vi ska få ordning på dom, för de verkar inte heller vara som det var förut!!

Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer bli.

Snälla vänner jag ber er i morgon att fundera på våra barn. Vilken bild och tro vill du ge dom i morgon? Vilket mod behöver de idag från oss vuxna för att kunna göra kloka val i deras liv framöver. Vill vi få de att verka i ett ”vi och dom” samhälle eller vill vi att de ska fortsätta på den resa de startade då de nyfiket tittade på allt och kände en känsla av ett, av kärlek. För har de redan denna potential från start så kan de även skapa denna värld, om vi inte stör de för mycket :)

Hur väljer du att se på dina barn i morgon. Är de redan allt eller måste vi in med hårdare tag, högre krav och straffmetoder i vår moderna skola? Är det detta vi verkligen tror ska stötta våra små medmänniskor? Stötta de i vad? Vi lever här och nu, inte sedan. Vi måste förstå det när Tova 9 år går ut ledsen med oss vuxna med ett F på ett papper en onsdag vid klockan tre. Hon lever då, inte senare.
Stötta i vad annat än att få barn som tror på sig själva, tror på andra, känner öppenhet, nyfikenhet, lust, kreativitet och massvis av kärlek. Dessa är egenskaper jag vill se mer av i världen och måste prioriteras i möten med våra barn. Allt vårt tänk kring kunskap i våra små huvud är förlegat. Vi talar om kunskapsmål utan att fundera på vad det är vi menar. Om vi ser till hur vi verkar må och ta hand om oss i världen idag så är målen galet satta och att bara göra mer av saker som inte funkar, brukar sällan ge goda resultat. Det är en ny tid nu med så många vackra möjligheter. Vi måste våga tro på förändring, att vi kan.

Och detta har vi chans att visa i morgon. I morgon röstar vi för vårt så kallade land, en yta som alla andra ytor på en boll mitt i rymden bestående av en massa vackra själar som har fått en kropp som rymddräkt.

Ta hand om dig!

Micke

Kommunalråd för reform! (Ny upplaga ht 2014)

IMG_2384.JPG
Min första version av detta inlägg skrev jag för 12 år sedan. En ny uppdatering gjordes inför vt 2014. Nu är det dags igen! Ny upplaga ht 2014, med ytterligare punkter. Vill uppmärksamma att denna text bör ses med en glimt i ögat men ändå ge oss möjlighet att verkligen fundera till….använder vi våra resurser på absolut bästa vis när det handlar om våra barns potential till att växa, vara nyfikna, lära och ha förbaskat roliga dagar?

Hej!
Jag heter Jan och arbetar som kommunalråd. I mitt arbete är det oerhört viktigt att våra anställda ser sitt jobb som ett livslångt lärande. Att jobbet ständigt präglas av kompetens-och personlig utveckling.

Så..
Ska vi nu se vart kunskap och lärande sker bäst så är det oundvikligen i skolan. Så från och med 2014 kommer vi att löpa linan ut i vår kommun. Detta för att höja kompetensen på bästa sätt bland våra anställda. Men även för att hävda oss mot andra länder och organisationer i vår värld. Jag arbetar konkret, så följande 14 punkter kommer att genomföras:

1. Allt arbete kommer att ske genom åldersindelning. Alla inom kommunen med samma ålder jobbar ihop.

2. Allt arbete i specifik åldersgrupp sker i ett rum. Ingen får vistas utanför detta rum under arbetstid, förutom på vissa angivna tidpunkter. Grupperna kommer att vara fördelade i så lika antal som möjligt, vi menar att 25-30 är den optimala storleken.

3. Hälsa är viktigt. Därför kommer vi att tvinga ut alla anställda på givna klockslag ett antal minuter. Detta oavsett väder och vind. Alla kommer att hållas inom ett visst område med särskilda vakter som ser efter att man ej överskrider gränser.

4. Vid given signal kommer utevistelse upphöra och samtliga skall snabbt inrätta sig i respektive rum.

5. För att skapa roligare arbetsklimat och flexibilitet skall arbetsuppgift bytas var 40:e minut. Var och en kommer att ha ca 15 helt olika arbetsuppgifter vilka de måste hantera till fullo.

6. Vid vissa angivna tider får anställda prata med varandra, om vad bestämmer dock vi. Det är däremot strängt förbjudet att på något sätt hjälpa varandra att lösa problem.
Detta kommer att klassas som fusk och ge effekter på ev. lönesättning.

7. Toalett kommer inte att finnas i det rum man verkar. Men under de tider som ges till utevistelse ca 10 min kommer självklart toaletter finnas till förfogande i begränsad upplaga. Om ej 10 minuter skulle räcka kan man under lunchen passa på att uträtta dessa behov.

8. Anställda måste även jobba hemma, utöver ordinarie arbetstid. Detta för att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen. Detta kommer även att ske på helger. För att kontrollera detta kommer vi att utföra regelbundna tester. Om ni skulle få problem med dessa hemuppgifter, om ni känner att ni saknar kompetens så kommer ni kunna hyra in konsulter till ett förmånligt pris. Det är dock viktigt att betona att det är ert eget ansvar likväl er egen kostnad.

9. De anställda skall slippa att tänka varför de har de arbetsuppgifter de har. Det viktigaste är att de måste och det tar vi ansvaret för.

10. Vid eventuell sjukdom kommer vi att leverera arbetet hem till personen ifråga. Om man olyckligtvis är för sjuk kommer du få jobba dubbelt så mycket så fort du blivit frisk. Det handlar om att ingen får komma efter!

11. Du kommer inte ha någon som helst möjlighet att bestämma med vilka du skall arbeta.

12. Ingen som helst förtäring får ske i det angivna arbetsrummet du är tilldelad. Detta sker i ett gemensamt matrum. Maten där är gratis. Du måste äta den och alla äter samma. Vi kommer att låta varje portion ha ett värde på ca 4 kr.

13. Vi kommer att spara in på datorer och teknik. Vi tror att en dator per arbetsrum, dvs en dator per 25 personer är det optimala. Detta gör att vi enklare kan bibehålla kontrollen. Vi kommer då självklart att ha datorn väl synligt placerad så att alla kan se vad man gör vid just denna dator. Att surfa på Internet kommer vara begränsad och bara ske utefter vissa specifika uppgifter. Detta för att vi inte ska använda Internet på ett sätt som gör att vi inte har koll på vem som egentligen kan vad och vem som gjort vad. Vi vet att det funnits tankar om att varje anställd ska ha en dator och vi tittar på detta. Det är då så otroligt viktigt att vi hittar sätt att begränsa just den öppna tillgången till vår omvärld. Vi har funnit spännande lösningar i ex USA där varningslampor tänds varje gång ngn använder Internet. Detta kan vara ett sätt att komma till bukt med problematiken. Som sagt var…vi återkommer i denna fråga.

14. Mobiltelefoner får absolut inte vara på under ordinarie arbetstid. Kommunikation sker på de bestämda raster som bestämts. Vi kommer dock låta anställda få ta med sig mobilerna till sin arbetsplats, men på läge ”OFF”. Jag vet att på vissa platser i landet har man till och med förbjudit telefoner på plats och i dessa fall får man lämna in mobilerna till särskild personal för att sedan kvittera ut de vid arbetsdagens slut, detta är en intressant metod som jag kommer att undersöka vidare. Som sagt, ingen omvärldskommunikation eller möjlighet att plagiera kunskap från omvärlden genom mobil teknik kommer att tillåtas.

15. Vid för sen ankomst till arbetet oavsett anledning så kommer vi låsa ute er. Detta för att vi tror på bestraffning och att genom en aning skam och skuld, så ser du till att komma i tid nästa gång.

16. Du kommer att få anpassa din klädsel så att den inte är störande. Huvudbonader är strängt förbjudna, samt måste du ha dina byxor ordentligt uppdragna i midjan. OM ni skulle bestrida dessa regler så kommer vi efter ett par varningar beslagta dessa plagg. Vi anser att just vissa klädstilar hindrar just inhämtningen av kunskap.

17. Vi kommer att så mycket vi kan i vårt lärande vistas i ett och samma hus. Vi tror på modellen att vi lär oss bättre om världen utanför, ju mer vi själva är innanför. Vi tror på att vara stationära, detta skapar nödvändig kontroll och trygghet.

18. Vi kommer att ta oss rätten att utsätta dig för prövningar som du kommer att eventuellt uppleva både som kränkande och ångestfulla. Så kan det vara, men detta är ett måste för att kontrollera att du lever upp till de mål vi har bestämt att du ska ha.
Om vi skulle uppmärksamma att du inte klarar dessa tester så kommer vi omedelbart göra löneavdrag.

19. Den kunskap som vi vill att ni ska utveckla i organisationen skall kollektivt uppnås vid samma tidpunkt. Detta kommer att kontrolleras regelbundet genom olika tester. Om du vid dessa tidpunkter inte uppnår de mål vi bestämt kommer du betraktas som ”efter”. Då kommer vi snabbt be dig vidta åtgärder enligt punkt 10. Vid vissa tester kommer vi att delge dig resultatet i efterhand. Du kan då enkelt se vad du fattade och inte fattade. Sedan så är det bra med det. Vi måste sedan snabbt vidare i vår planering för att inte tappa fart.

Slutligen…
Det är viktigt att alla sluter upp kring dessa punkter. Vi vet att ni kommer att göra det. Vi kommer två gånger om året sätta era löner efter vad vi tycker ni presterat utefter ovanstående punkter samt en personlig kommentar. Ni kan inte påverka besluten men det är viktigt att ni gör det bästa för det kommer att påverka er resten av livet.
Så kära kamrater och medarbetare. Jag hoppas att ni, likväl som jag, ser fram emot en härlig, inspirerande, lärorik och utvecklande tid fortsatt framåt.

Med vänlig hälsning
Jan

Nominera ”Min Barnatro-Hjälte”!!

barnatro_hjalte

Det stundar valtider, viktiga tider och jag känner i hela mitt hjärta hur vi behöver än mer uppmärksamma ordet ”kärlek”. Många människor som möter våra barn dagligen får sällan den uppskattning de förtjänar. Vi vill ändra på det! I samband med vårt arrangemang nästa vecka så vill vi lyfta fram detta extra, kärleken till våra barn och unga, vår framtid! Men vi måsta alla gå till aktiv handling, annars stannar allt i tanken. Så nu vill jag starta en kampanj, ”MIN BARNATRO HJÄLTE!”

Vem skulle du i Blekinge vilja lyfta fram i ditt liv som gör det där ”extra” för våra barn och unga? Som orubbligt tror på vår framtid, våra barn? Kanske en lärare, förskolepedagog, mormor, farfar, pappa…vad vet vi. Vi vet dock att det behövs en jäkla massa mer kärlek i vår värld och genom detta sätt kan vi aktivt visa just att vi bryr oss. Vi kommer redan onsdagen den 17/ 9 i samband med Micke och Lou Rosslings föreläsning i Ronneby att meddela den vi lottat fram och som får en fin överraskning av oss. Om personen inte är på plats så meddelar vi dagen efter:) Vi kommer att publicera de vackra orden på webben, så att alla få veta hur mkt de betyder för oss alla och våra barn.

Klicka här för att nominera!
Kram Micke & Jenny

Sanningen bakom min röst.

mittval

Om du i din strävan efter lycka lägger fokus på att vara ”mot” saker och ting, kommer du garanterat att gå i motvind!

Inventera dina egna satsningar.  Skapa dig ett hum över hur du faktiskt investerar i din vardag för att just känna glädje, lycka och kärlek. Lägger du ansvaret utanför dig själv? Finns felen på andra platser i ditt liv? Är det andra människor som sätter pinnar i ditt livshjul? Är ditt liv färgat av ilska, misstro och hat?

Om du anser att så är fallet är risken stor att du kommer att fortsätta kämpa, kämpa utan vidare resultat. Kan kännas gott i stunden att trampa ner någon annan för att själv nå en högre höjd. Men du kommer att falla. Med en stängd dörr är det svårt att låta lyckan hälsa på.

Du måste själv våga ta ditt ansvar. Du måste själv bli kaptenen på båten. Då måste själv ge dig och andra den kärlek du önskar i livet. Du måste våga tro och lita på att livet även kommer att bära dig. Det är ok att vara rädd. Men ibland gör vår rädsla att vi börjar hitta på saker. Saker som vi blir rädda för utan att ens problemen finns i vår faktiska vardag. Det är dumt att fylla huset med pulversläckaren innan det ens börjat att brinna. Men det är ok att vara rädd. Bara jag vet att det är just det jag är, här och nu.

Det vackra med vårt land är att vi har det så fanatiskt bra i det stora. Vi kan känna stor grundtrygghet. Vi vet inte vad ordet svält, krig och riktig misär innebär. Jag känner att denna rikedom kommer ifrån att vi kanske just varit den kärlek vi vill se i världen. Öppenhet, givmildhet och nyfikenhet. Då hoppas jag av hela mitt hjärta att när vi har fått möjligheten att rösta, att vi  lämnar vår rädsla hemma, bara för en sekund. Att vi lägger vår röst utifrån ett värde där vi alla är ett. Du är min syster, jag är din bror. Och idag är det ok att vara modig.

Kram/Micke

Öppna föreläsningar i höst!

micke_gunnarsson_scen

Öppna föreläsningar i höst!

Jag brukar få frågan om jag inte gör några öppna föreläsningar och tyvärr blir det inte så ofta. De som är öppna brukar ändå har bokats av ex föräldrarföreningar, företag eller skolor och då är de mer riktade till just denna målgrupp på plats. Jag försöker dock alltid lösa det genom att bjuda in de som vill som gäster, men som sagt var helt öppna brukar de inte vara. Men i höst finns det några stycken för dig som bor på rätt plats i landet:-)

Göteborg 11/9
En heldag under namnet ”Skolvison”. Många fantastiska föreläsare fyller en hel dag med inspiration och klokskap. Träffa bla Pamela Von Sabljar, John Steinberg, Lou Rossling…
Mer info här.

 

Ronneby 17/9
En helkväll med mig och underbara Lou Rossling. ”Barnen kommer till oss från framtiden!”
Mer info här.

Bollnäs 20/10
Kvällsföreläsning i samarbete med Narkotikafritt Bollnäs.
Mer info här.

Stockholm 24/11
En helkväll arrangerad av Förskolearenan. ”Så som nu har det aldrig varit, så som nu kommer det aldrig mer att bli.”
Mer info här.

Kanske ses vi i höst!
Kram/Micke

PS! Tack Olle Strömbeck för bilden :-)

 

 

 

3 små frågor mot tänkbart gift.

giftfilter

Jag brukar ofta säga till mina barn att deras ord är den pensel de väljer att skapa sin verklighet med. De skapar sin egen tavla där de ska leva och verka i. Och just vårt tal är en kraftfull källa. För visst är det så…att säkert 95% av vår verklighet skapar vi själva, sedan finns det några procent till naturlagar och andra småsaker :-) Väljer jag att hoppa från hustaket så kommer jag med ganska så stor sannolikhet falla till marken. Men allt annat, hittar vi själva på. Se dig omkring. Vi benämner saker överallt med våra ord. En stol är ju egentligen inte en stol, utan bara något man typ kan sitta på. Ändå kan vi mena på att det är en ful stol, liten stol, dyr stol, modern stol….det är ingen stol! Hahaha….Se dig omkring. Se på dig själv. Plötsligt är du ful, smal, fet, snygg…ändå är du egentligen ingenting. Vi skapar vår egen verklighet.

Vet att jag är lite flummig ikväll, men jag har verkligen gått och grubblat på ett par saker och de måste som vanligt ut:-)

Jo våra ord. En sak jag verkligen har jobbat med mig själv kring de senaste åren har varit min egen medvetandenivå av vad jag för ut ur min mun. Och även vad jag hör andra säga. Det jag fokuserar på växer. Jag har verkligen märkt vilken energitjuv det har varit då vi allt på tok för mycket väljer att prata om varandra istället för med och hur vi faktiskt omedvetet dömer andra. Sätt dig på ett fik eller kanske på fikarummet på ditt jobb och bara lyssna och iaktta. Jag lovar dig att 70% av allt du kommer att höra handlar om människor som inte finns i samma rum. Vi hittar på historier om andra hela tiden. Vi verkar älska att grotta ner oss i andra människor, utan att vi har en aning. Titta bara i tidningshyllorna i kioskerna!! Haha. Jag skulle vilja kalla detta gift. Det finns en stor risk att detta förgiftar både oss själva och många andra.

Jag gör fortfarande samma sak då och då, men jag är grymt mycket mer medveten om vad jag gör och vad jag hör. Tidigare hade jag inte en susning om att detta hände i mitt liv. Tog det som en vana att snacka om andra och tråkigt nog mest saker som inte berikade någon.

Så nu till mitt tips på ett enkelt filter för detta gift.
Tre små enkla frågor du kan ställa då personer är på väg och säga…

– Du jag måste berätta en sak, har du hört om Lena?

Fråga nr1.
Är det sant?
Fråga personen ifråga vänligt om det hen kommer att säga är 100% sant?
Om inte…kanske beslutar du dig ändå att det kan vara något intressant, men fortsätt då med …

Fråga nr2.
Är det av godo? Gör detta gott?
Om svaret även på denna fråga blir Nej, …så kanske ändå du vill gå vidare…ställ då denna sista fråga…

Fråga nr3.
Har jag någon nytta eller användning av informationen?
Om det även här blir ett negativt svar, dvs NEJ….fundera då noga på om du ändå inte ska säga till din vän att då är det nog inget du vill lyssna på.

Men kanske vi då plötsligt undrar….vad ska vi då tala om!!??
Ja du….det kan vi fundera över…kanske det gömmer sig något väldigt spännande bakom kulisserna…och kanske vi någon gång ska helt enkelt välja tystnad…i tystnad sägs oftast de vackraste saker.

Kram, var rädd om dig & andra/ Micke

Ordning och reda, sårade barn på fredag?

joni_isa

Jo men då var det klart. Alliansen enas om att ordningsbetyg i skolan är bra. Lärarna måste rustas med befogenheter. Helt otroligt att skolpolitiker 2014 anser att betyg är en befogenhet. Då erkänner vi ju att betygen snarare är en piska och ett sätt att hålla ungarna i styr. Och funkar inte mattebetyget så får vi väl till slut ta fram ordningsbetygen. Äntligen firar Sveriges alla lärare. Äntligen fick de vad de så länge önskat.

Eller?

Vilka är det som egentligen begärt denna befogenhet?
Hur många lärare känner en go känsla då de ska hitta en slags matris över vad som är ordning? Hur bedömer jag detta? Hur ska jag hantera Rasmus med sina utbrott som jag så himla mycket vet att de kommer från en sargad själ som skriker på hjälp? Hur ska jag vikta ordning mellan Adnan och Sofie i deras sätt att reta varandra på lektionen? Var går min egen gräns för ordning? Min kollega Rolf verkar orka hur mycket som helst på lektionerna…men jag gör det inte….hur ska jag sätta dessa betyg? Hur kommer Lenas pappa reagera på betygssamtalen, han som blir så arg och pressar Lena så tufft?

Jag hoppas verkligen att Björklund och Company har klart för sig vad de menar när de inför dessa slags kränkande handlingar och metoder. Visst, det är frivilligt från skola till skola och det ska inte stå med i slutbetygen….men hallå….vad menar ni? Detta är så flummigt att jag blir mörkrädd. Jag vet att många många barn kommer att stå med skammen vid sommarlovet, jag vet att barn kommer i många fall få ett rent helvete hemma då föräldrar ser vad som står i betygen.
Jag vet att detta beslut kommer skapa än mer förvirring i en redan förvirrad värld.
Jag vill ha en snäll skola. Jag vill ha en skola där vi vuxna inser vårt förbaskade ansvar att sätta tonen, värdegrunden och den stämning vi önskar. Hade jag varit barn idag så hade jag krävt att varje lärare inför skolavslutningen skulle stå inför alla elever och bli bedömda var och en, dömda utefter hur de mår, hur de är och vad de kan.
Då skulle facken skrika högt!! Detta är kränkande för våra medlemmar!
Men våra barn då…är inte de våra viktigaste medlemmar när det kommer till vår skola, vår framtid? Eller har vi glömt de på vägen i all ordning och reda?

Men just det…facken skriker ju nu med. De skriker då de hör hur våra ledande politiker beslutar saker ingen bett om, men som man ur eget ego och valintresse väljer på barnens och föräldrarnas bekostnad.

Detta är inte bara dumt….detta strider mot barnkonventionen om ni frågar mig.

> Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

> Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

> Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom.

> Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

> Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

> Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

> Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Så jag ber er kära rektorer, lärare, föräldrar, ungdomar och politiker…känn efter vad som känns rätt just nu. Fundera på vad detta egentligen handlar om. Är det barnen vi ska skruva på lite till och bestraffa genom åtgärder eller är det vi vuxna som behöver titta oss in i spegeln och fråga oss om vi är redo att möta dagens barn?

Sitt inte i fika rummet, på kalaset, på fiket, på tunnelbanan och klaga över dessa beslut utan ställ er upp och säg ifrån. Så länge vi väljer att vara tysta kommer Björklund och Co tro vi säger JA. Gör du det?

Kram (för det behövs extra mycket nu)
/Micke